Om medlingen misslyckas

Medlingen avslutas när en part meddelar att han eller hon inte längre önskar medling i saken. Även medlaren kan avsluta medlingen om han eller hon kommer fram till att det inte längre finns förutsättningar för förlikning.

Om saken är föremål för rättegång, ska rättegången i detta fall fortsättas. Vid rättegången ska ärendet behandlas av en annan domare. Vid rättegången får parterna inte åberopa sådant som motparten har anfört under medlingen för att uppnå förlikning.

För att få mer information om medling i domstol kan du kontakta tingsrätterna.