Rättegång i brottmål

Vad händer före rättegången

Polisen undersöker brottet

När polisen fått kännedom om ett brott börjar den undersöka det. Den som är misstänkt för brottet och brottsoffret förhörs. För att kunna utreda brottet hör polisen även andra som kan veta något om saken.

Under förundersökningen klargörs även om brottsoffret tänker kräva ersättning.

Beslut om att föra ärendet till domstol fattas av åklagaren.

Åklagaren beslutar om åtal skall väckas

Anser åklagaren att det finns fog för att åtala den misstänkte lämnar han en stämningsansökan och andra relevanta dokument till tingsrätten. Åtalet ingår i stämningsansökan.

Om det är fråga om ett mindre brott kan åklagaren låta bli att väcka åtal på de grunder som anges i lagen. Anser brottsoffret att åklagarens beslut är felaktigt kan offret själv väcka åtal.

Uppdaterad 1.1.2019
Justitieministeriet