Skriftligt förfarande

En del brottmål kan endast behandlas skriftligen i tingsrätten. I ett skriftligt förfarande avgör domaren målet utifrån det skriftliga materialet. Ingen muntlig rättegång hålls och parterna i målet kallas inte till rätten.

De flesta lindriga och vanliga brotten, t.ex. rattfylleri, kan behandlas i ett skriftligt förfarande, förutsatt att svaranden har erkänt brottet och samtycker till ett skriftligt förfarande. Också eventuella brottsoffer måste ge sitt samtycke till ett sådant förfarande.

Brott som begåtts av någon som är under 18 år behandlas inte i ett skriftligt förfarande.

Svaranden får också i ett skriftligt förfarande framlägga sin egen syn på straffyrkandet och eventuella ersättningsanspråk. Detta sker skriftligen.

I ett skriftligt förfarande skickar domstolen domen till parterna i målet.