Var kan man få juridisk hjälp?

En part i ett brottmål kan behöva hjälp av juridisk expertis. Sådan hjälp ges av offentliga rättsbiträden, advokater och rättegångsbiträden med tillstånd.

Juridisk rådgivning kostar vanligen. Om en part själv inte har råd att skaffa den hjälp han behöver, kan den antingen delvis eller helt betalas av statens medel.

I andra än enkla brottmål kan det också förordnas ett rättegångsbiträde för parten.

Den som är brottsmisstänkt kan få en försvarare

Den som är misstänkt för brott har i vissa fall rätt att få en försvarare som betalas av statliga medel för förundersökningen och rättegången. Den som är misstänkt för ett grovt brott eller anhållen eller häktad förordnas en försvarare på begäran. Domstolen kan på eget initiativ förordna en försvarare för en person som är under 18 år eller som inte kan försvara sig själv.

I dessa situationer får man en försvarare oberoende av sin ekonomiska ställning. Staten betalar försvararens arvode. Om man döms för brottet ska man dock ersätta staten för försvararens arvode, om inte inkomsterna gör att man har rätt till rättshjälp. Ersättningens storlek bestäms på samma sätt som rättshjälpen.

Till försvarare förordnas ett offentligt rättsbiträde, en advokat eller av särskilda skäl skäl ett rättegångsbiträde med tillstånd. I allmänhet förordnas den person som den misstänkte själv föreslår.

Brottsoffer kan få ett biträde och en stödperson

Om en person faller offer för sexualbrott, familjevåld eller något annat våldsbrott, kan domstolen vid behov förordna både ett rättegångsbiträde och en stödperson för förundersökningen och rättegången för honom eller henne. Biträdet hjälper offret under den rättsliga behandlingen av ärendet och stödpersonen ger psykologiskt stöd.

Biträde och stödperson förordnas oberoende av offrets inkomster. Arvodet och kostnaderna betalas av statens medel.