Såhär överklagas domen

han söka ändring genom att anföra besvär. Tingsrätten bifogar besvärsanvisningar med domen.

Tingsrättens beslut överklagas hos hovrätten. Besvärstiden är 30 dagar, men före det skall man inom sju dagar meddela sitt missnöje till den tingsrätt som avgjort målet.

I besvärsskriften skall ändringssökanden uppge varför han är missnöjd med domen och hur han vill att den skall ändras.

Om ingen av parterna överklagar domen inom 30 dagar blir den bestående.

Handläggning av besvär vid hovrätten kräver i regel tillstånd till fortsatt handläggning.