Vittnen vid rättegång

Var och en är vanligtvis skyldig att berätta för rätten vad han vet om brottet. Från denna allmänna skyldighet att vittna finns dock vissa undantag. Till exempel en nära släkting till svaranden behöver inte vittna mot sin vilja.

De som kallats som vittne måste dock alltid komma till rätten, även om det senare skulle visa sig att de inte behöver vittna. Vid behov klargör rättens ordförande för vittnena när de kan vägra vittna.

Vittnena ska först avge en försäkran. Därefter berättar vittnena vad de vet om saken. Parterna i målet och rätten kan ställa frågor till vittnena.

Ett vittne måste absolut hålla sig till sanningen. Ett vittne som ljuger eller medvetet låter bli att berätta något som påverkar målet kan åtalas för osann utsaga. Den som gjort sig skyldig till osann utsaga döms vanligen till fängelse.

Vittnen har rätt till ersättning för resekostnader och inkomstbortfall.