Domen och verkställighet

När huvudförhandlingen har slutförts avgör rätten målet. Oftast avkunnas domen i slutet av sammanträdet. I omfattande och komplicerade mål kan domen dock avkunnas senare. I dylika fall meddelar rätten att domen kan fås från domstolens kansli en viss dag.

Av domen framgår avgörandet och motiven till det. Den anger om åtalet förkastats eller om svaranden döms till straff för brottet. Av den framgår även den ersättning som tilldömts målsäganden.