Vittnet får inte utsättas för hot

Att hota ett vittne är en straffbar gärning. Den som genom hot eller våld försöker förhindra en person från att vittna vid en rättegång eller försöker påverka vittnets berättelse, kan dömas till böter eller till fängelse i högst tre år. Att i motsvarande syfte hota en nära anhörig till vittnet är också straffbart.

Ett vittne som blir utsatt för hot eller våld skall ta kontakt med polisen eller åklagaren. Det är också skäl att underrätta domstolen om att hot har förekommit.

För att skydda ett vittne eller en nära anhörig till ett vittne kan vittnet höras vid rättegången utan att någon av parterna är närvarande.

För att får stöd och råd kan ett vittne kontakta Brottsofferjourens telefontjänst 0203 16116. Ett annat alternativ är att direkt kontakta Brottsofferjourens servicepunkt inom vittnets distrikt. Kontaktuppgifter: www.riku.fi