Lediga juristtjänster vid domstolarna

Lediga juristtjänster vid domstolarna

Vid Egentliga Finlands tingsrätt lediganslås en tingsdomartjänst T 13 från och med 1.3.2020
Egentliga Finlands tingsrätt (Sista ansökningsdag: 10.1.2020)
Vid Åbo förvaltningsdomstol tjänsten som ÖVERDOMARE (D 18)
Högsta förvaltningsdomstolen (Sista ansökningsdag: 30.12.2019)
Vid Helsingfors förvaltningsdomstol tjänsten som ÖVERDOMARE (D 20)
Högsta förvaltningsdomstolen (Sista ansökningsdag: 30.12.2019)
Vid HFD ett uppdrag som MILJÖSAKKUNNIGRÅD i bisyssla
Högsta förvaltningsdomstolen (Sista ansökningsdag: 20.12.2019)
LEDIGANSLÅENDE AV ETT TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE SOM JORDRÄTTSINGENJÖR FÖR VISS TID
Österbottens tingsrätt (Sista ansökningsdag: 18.12.2019)
Förvaltningsjurist T10
Försäkringsdomstolen (Sista ansökningsdag: 12.12.2019)
Två hovrättsrådstjänster T14 på viss tid vid Åbo hovrätt
Åbo hovrätt (Sista ansökningsdag: 12.11.2019)
En tingsdomarstjänst T11 vid Helsingfors tingsrätt
Helsingfors tingsrätt (Sista ansökningsdag: 27.12.2018)
En tingsdomarstjänst T13 vid Helsingfors tingsrätt
Helsingfors tingsrätt (Sista ansökningsdag: 21.12.2018)
2 hallinto-oikeustuomarin (T11) virkasuhdetta määräajaksi
Hämeenlinnan hallinto-oikeus (Sista ansökningsdag 18.3.2015)
 
Publicerad 25.7.2016