RSS-flöden

Pressmeddelanden och avgörande praxis på oikeus.fi finns tillgängliga som RSS-flöden.

Vad är RSS?

RSS är ett standardiserat och snabbt sätt att sprida information om ett bestämt webbinnehåll. Med hjälp av RSS kan användaren på ett ställe följa de färskaste pressmeddelandena och avgörande praxis från oikeus.fi. Förkortningen RSS står för Really Simple Syndication eller Rich Site Summary.

Användningsvillkor

Rubrikerna till meddelanden skall förses med uppgift om källa. Rubriklänkar få användas endast i enlighet med god journalistisk sed och de får inte användas som en del av avgiftsbelagda tjänster.

Justitieministeriet och rättsväsendets ämbetsverk strävar efter att säkerställa innehållets riktighet i RSS men ansvarar dock inte för de inexaktheter eller fel som eventuellt förekommer i texterna.

Hur får du tillgång till tjänsten?

För att du skall kunna använda dig av RSS-tjänsten behöver du en särskild RSS-aggregator. Om du använder webbläsare av viss typ, t.ex. Mozilla Firefox 2 eller Internet Explorer 7, behövs inte någon skild RSS-aggregator.

På Internet återfinns både avgiftsfria (t.ex. Feedreader) och avgiftsbelagda RSS-aggregatorer. I programmet lagras adresser, såsom meddelanden och tal, bland vilka programmet söker information. Du får tillgång till justitieministeriets meddelanden genom att kopiera programkodar, som du hittar i länkar nedan.

 
Publicerad 18.8.2015