Ursprunglig utgivare: JM

Jorma Väyrynen föreslås bli lagman vid Mellersta Österbottens tingsrätt

Publicerad 27.3.2014  Uppdaterad 16.4.2014

Regeringen har idag gjort en framställning om att tingsdomare Jorma Väyrynen utnämns till lagman vid Mellersta Österbottens tingsrätt fr.o.m. 1 april 2014. Republikens president har för avsikt att besluta om utnämningen på fredagen den 28 mars.

Jorma Väyrynen är tingsdomare vid Österbottens tingsrätt. Han har tidigare arbetat som hovrättsråd för viss tid och som föredragande vid hovrätt. Därtill har han varit inspektör och föredragande vid länsstyrelsen. Han har också varit verksam som biträdande jurist och som advokat samt skött notariatuppgifter.

Tjänsten som lagman vid Mellersta Österbottens tingsrätt ledigförklarades då lagman Daniel Allén utnämndes till tjänsten som lagman vid Österbottens tingsrätt.

Ytterligare upplysningar:
biträdande avdelningschef Heikki Liljeroos, tfn 02951 50428,
e-post: förnamn.efternamn@om.fi

Nyckelord

domstolar
Tillbaka till början |