Oikeus.fi-portalen förnyades

Publicerad 5.3.2014

Rättsväsendets förnyade Oikeus.fi-portal har publicerats på adressen www.oikeus.fi

Oikeus.fi innehåller allmän information om rättshjälpsbyråernas, åklagarväsendets, domstolarnas och utsökningsmyndigheternas verksamhet. Portalen samlar ihop servicesidorna för rättsväsendets ämbetsverk och leder användaren till de individuella webbplatserna för såväl Brottspåföljdsmyndigheten som för de andra enheterna inom justitieministeriets förvaltningsområde.

På Oikeus.fi publiceras bl.a. rättsväsendets pressmeddelanden, domstolars avgöranden, utsökningsmyndighetens auktionsannonser och jobbannonser. Du kan prenumerera på publikationernas RSS-flöden. De nya sidorna innehåller nu också justitieministeriets broschyrer om rättsväsendet.

Nästan alla utav de över tjugo webbplatserna inom justitieministeriets förvaltningsområde har förnyats under fjolåret och i år. Förvaltningsomådets förnyade webbplatser utgör en strukturellt och visuellt konsekvent helhet och motsvarar nu bättre förvaltningsområdet syften när det gäller service och kommunikation. Under vårens lopp ska även webbplatserna för Rättsregistercentralen, dataombudsmannens byrå och Konkursombudsmannens byrå förnyas.