Ursprunglig utgivare: JM

Möjligheterna att koncentrera behandlingen av summariska tvistemål ska utredas

Publicerad 17.3.2014

Justitieministeriet har gett ledande häradsfogde vid Helsingfors utsökningsverk Timo Heikkinen och lagman vid Kemi-Torneå tingsrätt Antti Savela i uppgift att utreda möjligheterna att överföra behandlingen av summariska tvistemål antingen till utsökningsmyndigheterna eller till några tingsrätter.

Med summariska tvistemål avses sådana enkla och ostridiga fordringsmål som tingsrätten kan avgöra i skriftligt förfarande. Syftet är att tingsrätternas arbetsinsats i framtiden koncentreras till sådana genuint tvistiga frågor där ett domstolsavgörande behövs.

Utredningsmännen ska också utreda om behandlingen av ostridiga fordringsmål kunde skötas på ett mer kostnadseffektivt sätt till exempel genom att förenkla behandlingsprocessen och utveckla de elektroniska tjänsterna. Avsikten är att borgenären med en och samma elektroniska stämningsansökan kan ansöka om såväl utsökningsgrund som verkställighet av den.

Utredning av möjligheterna att koncentrera behandlingen av summariska ärenden föreslås reformprogrammet för rättsvården.

Utredningsmännen ska överlämna sitt förslag till justitieministeriet senast den 30 september 2014. Eventuella beslut med anledning av utredningen görs under ramperioden för statsbudgeten 2015-2018.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Ahti Penttinen, tfn 02951 50538,
regeringsrådet Kari Liede, tfn 02951 50210,
e-post: förnamn.efternamn@om.fi

Nyckelord

domstolar, utsökning