Ursprunglig utgivare: JM

Arbetsgrupp föreslår ökning av e-tjänster i statliga rättshjälpsbyråer

Publicerad 25.3.2014

En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet rekommenderar att det skapas ett elektroniskt tidsbeställningssystem för statliga rättshjälpsbyråer. I framtiden ska klienten kunna boka en lämplig tid hos rättshjälpsbyrån enligt sin egen tidtabell.

Klienter kan redan nu ansöka om rättshjälp via internet, men tills vidare har tjänsten använts bara lite. Det är möjligt att ordna klientmöten som distansservice via videokonferensförbindelse och till exempel videotolkning är ett allt vanligare hjälpmedel i rättshjälpsbyråerna.

Användningen av elektroniska tjänster har ökat i snabb takt och även rättshjälpsbyråerna ska följa med utvecklingen. Arbetsgruppen tror att nya elektroniska tillvägagångssätt kan förbättra tjänsternas tillgänglighet och minska på kostnaderna.

Ytterligare upplysningar:
regeringssekreterare Päivi Tiainen-Hyrkäs, tfn 02951 50262

Nyckelord

rättshjälp, rättshjälpsbyråer
Tillbaka till början |