Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Antalet ärenden inom utsökning fortfarande på hög nivå

Publicerad 14.3.2014

Antalet ärenden inom utsökningen låg 2013 kvar på ungefär samma nivå som året innan. Förra året inkom cirka tre miljoner utsökningsärenden till utsökningsverken.

Utsökningsväsendets uppgifter omfattar verkställande av domar som ges av domstolar och indrivning av direkt utsökningsbara offentliga avgifter, t.ex. skatter.

Beloppet av de skulder som inkom till utsökningen för indrivning uppgick till cirka 2,7 miljarder euro. Förra året redovisade utsökningen drygt en miljard (1,031 miljarder) euro till borgenärer, en ökning på över två procent jämfört med föregående års resultat. Dessutom togs cirka 76 miljoner euro ut som bruksavgifter för utsökningsväsendet i form av utsökningsavgifter, i huvudsak av gäldenärer. Således stod skattebetalarna för cirka en fjärdedel av utsökningsväsendets utgifter.

Av de ärenden som behandlades inom utsökningen kunde man indriva hela fordran i 46 procent av ärendena. Det influtna beloppet av de behandlade ärendena uppgick till cirka hälften av de skulder som inkommit för indrivning. Sammanlagt cirka 450 miljoner euro av de redovisade medlen gick till staten, medan den resterande delen redovisades till andra borgenärer.

Under året var antalet olika gäldenärer inom utsökningen något större än året innan. Cirka 90 procent av gäldenärerna var fysiska personer och cirka 10 procent var juridiska personer, dvs. företag och samfund. Vid utgången av år 2013 var cirka 238 000 gäldenärer anhängiga inom utsökningen (224 000 år 2012).


Konsumtionskrediterna ökade, separata indrivningskostnader minskade

Mängden andra privaträttsliga fordringar än underhållsbidrag ökade med över 15 procent förra året. Denna grupp omfattar bland annat snabblån, övriga konsumtionskrediter, hyresskulder och bankfordringar.

På grund av en lagändring minskade antalet ärenden där indrivningskostnaderna indrivs separat från huvudfordran. I och med lagändringen kommer dessa ärenden att helt avlägsnas från utsökningen. Detta kommer att medföra en minskning med hundratusentals utsökningsärenden redan under 2014.

Antalet ärenden gällande skatter, böter och underhållsbidrag uppvisade förra året en måttlig ökning.


Livligare försäljning

Sammanlagt förrättades cirka 621 000 utmätningar, av vilka merparten var utmätningar av lön, pension och skatteåterbäring.

År 2013 såldes 489 bostadsaktier (2012: 463), 1 168 fastigheter (1 045) och 883 annan lös egendom (844) genom utsökning. Omvandlingen av utmätt egendom till pengar var något livligare än året innan.

Förra året fick utsökningsväsendet cirka 7 000 vräkningsansökningar. Sammanlagt verkställdes 1 654 vräkningar. Antalet vräkningar har legat på ungefär samma nivå under flera år.

Mer information Riksfogde Juhani Toukola

Tillbaka till början |