Ursprunglig utgivare: JM

Mindre nämndemannasammansättningar från och med början av maj

Publicerad 24.4.2014

Nämndemannasammansättningarna i tingsrätten blir mindre från och med början av maj. Samtidigt höjs också den övre åldersgränsen för nämndemän. Avsikten är att ändringen stadfästs vid presidentföredragningen i morgon den 25 april.

I fortsättningen är tingsrätten domför i en nämndemannasammansättning med ordföranden och två nämndemän. Detta betyder att nämndemännen också i fortsättningen är i majoritet i en bassammansättning. Sammansättningen kan förstärkas med ytterligare en nämndeman under vissa förutsättningar om vilka föreskrivs särskilt. I praktiken innebär ändringen att antalet nämndemän minskas med en i de nuvarande sammansättningarna.

Samtidigt höjs den övre åldersgränsen för nämndemän med två år, från 63 år till 65 år, så att en person som inte ännu har fyllt 65 år kan väljas till nämndeman.

Ändringarna har samband med reformprogrammet för rättsvården för åren 2013–2025. De föreslagna ändringarna medför årliga besparingar på uppskattningsvis 700 000 euro för rättsväsendet.

Numera behandlas alla tvistemål och en stor del av brottmålen i tingsrätterna utan nämndemän, men nämndemän deltar fortfarande i behandlingen av allvarligare och mera betydelsefulla brott.

Ytterligare upplysningar:
biträdande avdelningschef Heikki Liljeroos, tfn 02951 50428
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Nyckelord

nämndemän, rättegång
Tillbaka till början |