Ursprunglig utgivare: JM

Projekten inom EU:s finansieringsprogram för utveckling av det rättsliga området har publicerats

Publicerad 21.5.2014

EU-kommissionen har publicerat de årliga programmen för 2014 för de två nya EU-finansieringsprogrammen för utveckling av det europeiska rättsliga området.

Via programmet Rättsliga frågor går det att ansöka om finansiering för nationella eller internationella projekt som stöder civil- och straffrättsligt samarbete, medan syftet med programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap är att finansiera projekt som till exempel främjar utövandet av rättigheter som grundar sig på EU-medborgarskapet.

Båda finansieringsprogrammens årliga program innehåller detaljerade listor över projekt för vilka det går att ansöka om finansiering under 2014. Årligen ordnas fyra ansökningsomgångar. Följ med Europeiska kommissionens hemsidor för information om när ansökningsomgångarna öppnas.

Finansiering kan sökas av t.ex. universitet, forskningsinstitut, rätts- och förvaltningsmyndigheter och medborgarorganisationer. Finansiering kan beviljas bl.a. för utbildning, utrednings- och forskningsarbete samt för att ordna seminarier och kampanjer och för utveckling och underhåll av datasystem. Tyngdpunkten ligger på projekt som har europeiskt mervärde.

Båda finansieringsprogrammen är nyinrättade och ersätter EU:s tidigare finansieringsprogram för främjande av rättsligt samarbete. Programmen genomförs under perioden 2014–2020. Den totala budgeten under programperioden är 378 miljoner euro för programmet Rättsliga frågor och 439 miljoner euro för programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap.

Europeiska kommissionen har redan inlett beredningen av det årliga programmet för 2015. Nästa års program kommer sannolikt att fastställas i slutet av 2014.

Ytterligare upplysningar:
utvecklingschef Tuula Kivari, tfn 02951 50546 7815 (Rättsliga frågor)
överinspektör Heini Huotarinen, tfn 02951 50127 (Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap)
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Nyckelord

EU
Tillbaka till början |