Ursprunglig utgivare: JM

Tatu Leppänen föreslås bli lagman vid Hyvinge tingsrätt

Publicerad 25.6.2014

Regeringen har i dag gjort en framställning om att tingsdomare Tatu Leppänen utnämns till tjänsten som lagman vid Hyvinge tingsrätt fr.o.m. 1.8.2014. Republikens president har för avsikt att besluta om utnämningen på fredagen 27.6.2014.

Tatu Leppänen är tingsdomare och avdelningschef vid Vanda tingsrätt. Tidigare har han arbetat som föredragande för viss tid vid högsta domstolen och som hovrättsråd för viss tid vid hovrätten.

Leppänen är juris doktor och verkar som universitetsdocent i processrätt. Därtill har han jobbat som assistent och överassistent för viss tid i processrätt. Leppänen har länge skött lagberedningsuppgifter vid justitieministeriet, senast som lagstiftningsråd. Vid riksdagens justitieombudsmans kansli har han verkat som föredragande med uppgiften som bisyssla och som äldre justitieombudsmannasekreterare för viss tid.

Tjänsten som lagman vid Hyvinge tingsrätt ledigförklarades på grund av att lagman Leena Kartimo gick i pension.

Ytterligare upplysningar:
biträdande avdelningschef Heikki Liljeroos, tfn 02951 50428, e-post: förnamn.efternamn@om.fi

Nyckelord

domstolar
Tillbaka till början |