Ursprunglig utgivare: JM

Förslaget att utvidga hovrätternas system med tillstånd till fortsatt handläggning får understöd

Publicerad 28.8.2014

Förslaget att utvidga systemet med tillstånd till fortsatt handläggning samlade i huvudsak positiva kommentarer av remissinstanserna. Systemet har varit i bruk i hovrätterna i tre år. I sitt förslag från februari föreslog arbetsgruppen att tillståndssystemet ska bli tillämpligt i alla tvistemål och ansökningsärenden samt i en allt större del av brottmålen.

Remissinstanserna ställer sig i huvudsak positivt till förslaget att göra tillståndssystemet tillämpligt i tvistemål och ansökningsärenden. En del remissinstanser förhåller sig dock reserverat till förslaget att även ärenden som gäller vårdnad om barn, barns boende och underhåll för barn skulle kräva tillstånd till fortsatt handläggning i hovrätten.

Viss kritik riktades också mot förslaget att höja gränsen för den svarande att få tillstånd till fortsatt handläggning. Enligt arbetsgruppens förslag krävs tillstånd till fortsatt handläggning, om den svarande har dömts till fängelse i högst 8 månader. För närvarande är gränsen 4 månader. Åklagaren och brottsoffret skulle alltid behöva tillstånd till fortsatt handläggning när de överklagar tingsrättens dom. I nuläget behöver åklagaren och målsäganden tillstånd, om det för det brott som överklagandet gäller inte föreskrivs strängare straff än böter eller fängelse i högst 2 år.

Reformen ingår i reformprogrammet för rättsvården för åren 2013–2025.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276,
e-post: förnamn.efternamn@om.fi

Nyckelord

tuomioistuimet, hovioikeudet
Tillbaka till början |