Ursprunglig utgivare: JM

En finskspråkig avdelning till Österbottens tingsrätt

Publicerad 25.8.2014

Vid Österbottens tingsrätt inrättas från och med början av september en finskspråkig avdelning. Tingsrätten är tvåspråkig och majoritetsspråket i dess domkrets är svenska.

I största delen av de ärenden som behandlas vid tingsrätten är handläggningsspråket finska. Användningen av finska har ökat till följd av att det till tingsrätten inkommer bl.a. utsökningsbesvär, jordrättsmål och företagssaneringsärenden även från andra domkretsar.

Österbottens tingsrätt ligger i Vasa, men den har sammanträdesplatser även i Kristinestad och Jakobstad. På tingsrättens initiativ gjorde Vasa hovrätt en framställning till ministeriet om att inrätta en finskspråkig avdelning vid tingsrätten.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Anne Hallavainio, tfn 02951 50458, och biträdande avdelningschef Heikki Liljeroos, tfn 02951 50428, e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Nyckelord

domstolar, språklagstiftning
Tillbaka till början |