Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Utsökningens ärenden minskar i antal, indrivningsresultatet visar en fortsatt uppgång

Publicerad 20.8.2014
Under första halvåret 2014 anhängiggjordes 1 162 563 utsökningsärenden vilket var närmare 280 000 mindre än i fjol. Det är en minskning på cirka 19 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.

En väsentlig del av minskningen i antalet ärenden beror på att indrivningskostnaderna helt och hållet fallit bort som separata fordringsslag till följd av ändringen i indrivningslagen. Dessutom har medieskatten ersatt tv-licensavgiften. Den totala effekten av dessa två ärendegrupper har varit mer än 200 000 ärenden.

Även eurobeloppen i de anhängiggjorda ärendena visar en smärre minskning jämfört med föregående år. Det penningmässiga värdet av ärendena som hade anhängiggjorts fram till slutet av juni var knappt 1,2 miljarder euro exklusive räntor. Jämfört med situationen i fjol var minskningen cirka 5 procent.

Indrivningsresultatet visar en fortsatt uppgång. Fram till slutet av juni hade utsökningsverken indrivit cirka 460 miljoner euro, vilket var 4 miljoner euro mer än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Indrivningsresultatet visade en ökning på 2 procent.

Totalt sett har antalet nya gäldenärer minskat något, cirka 1,5 procent. Fram till slutet av juni anhängiggjordes 341 492 nya gäldenärer i utsökningen, vilket var cirka 5 000 färre än i fjol. Orsaken till att antalet anhängiggjorda nya gäldenärer har minskat är att antalet nya fysiska personer har minskat med cirka 7 000 personer. I fråga om juridiska personer anhängiggjordes däremot cirka 2 000 fler än året innan.

Utvecklingen har varit den motsatta jämfört med 2013 då just antalet juridiska personer hade minskat och antalet fysiska personer ökat jämfört med föregående år.

Ytterligare information: riksfogde Juhani Toukola

Tillbaka till början |