Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Utskriften gäldenärens utsökningsärenden kan nu beställas elektroniskt

Publicerad 7.8.2014

Gäldenärer kan nu beställa utskriften gäldenärens utsökningsärenden (f.d. utskrift till part, gäldenärsspecifik) via e-tjänsten.

Justitieförvaltningens e-tjänster finns på adressen asiointi.oikeus.fi .

Inloggning på tjänsten sker med nätbankkoder. Utskriften sänds till beställarens medborgarkonto som är en informationssäker kommunikationskanal för elektronisk ärendehantering mellan medborgarna och myndigheterna. Beställningen förutsätter att gäldenären har tagit medborgarkontot i bruk. Utskriften är avgiftsfri.

Tillbaka till början |