Ursprunglig utgivare: JM

Regeringen föreslår anslutning till den europeiska konventionen om tillgång till officiella handlingar

Publicerad 11.9.2014

Regeringen har i dag den 11 september föreslagit att riksdagen ska godkänna Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar.

Detta är den första rättsligt bindande internationella konventionen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Syftet med konventionen är att trygga vars och ens rätt att på begäran få tillgång till myndigheternas offentliga handlingar.

Ikraftträdandet av konventionen skulle inte föranleda några ändringar i den finska offentlighetslagstiftningen.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Anna-Riitta Wallin, tfn 02951 50196, e-post: förnamn.efternamn@om.fi

Nyckelord

offentlighet, grundläggande rättigheter
Tillbaka till början |