Jouko Ponnikas blir direktör för rättshjälpsverksamheten inom Åbo rättshjälpsdistrikt

Publicerad 14.11.2014

Justitieministeriet informerar 14.11.2014

Det ledande offentliga rättsbiträdet Jouko Ponnikas har den 7 november förordnats till direktör för rättshjälpsverksamheten inom Åbo rättshjälpsdistrikt från och med den 1 januari 2015 fram till den 31 december 2018. Skötseln att uppdraget upphör före den 31 december 2018 ifall verkställigheten av den eventuella reformen av statliga rättshjälpsbyråers organisation så kräver.

Ponnikas är det ledande offentliga rättsbiträdet vid Åbo rättshjälpsbyrå. Han har tidigare arbetat som ledande offentligt rättsbiträde vid Uleåborgs rättshjälpsbyrå.