Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Utsökningsmyndigheten presenteras i publikationen Grå ekonomi 2014

Publicerad 19.11.2014

Skatteförvaltningens lägesrapport Grå ekonomi 2014 behandlar nuläget i den grå ekonomin i Finland och nya metoder att bekämpa den.

De nya metoderna omfattar bl.a. obligatoriska kvitton, skattenummer och skatteskuldsregistret. Myndighetspresentationen belyser utsökningens roll i bekämpningen av den grå ekonomin

Bekämpningen av grå ekonomi är en samling förebyggande, avslöjande och utredande åtgärder och åtgärder med vilka man återtar den olagliga ekonomiska vinningen för den som har bedrivit grå ekonomi. "Vi strävar efter att uppnå dessa mål genom ändringar i lagstiftningen, de senaste av vilka inbegriper till exempel skyldigheten att erbjuda kvitto på köp, skattenumret inom byggbranschen, det offentliga skatteskuldregistret för företag, som öppnas i december, och utvidgningen av den omvända momsskyldigheten", berättar direktör Janne Marttinen från Enheten för utredning av grå ekonomi.

Flera myndigheter deltar i bekämpningen av den grå ekonomin, och utsökningsmyndigheten presenteras i denna publikation. Utsökningen har bra förutsättningar att upptäcka och identifiera aktörer inom den grå ekonomin tack vare sina omfattande rättigheter att få information. Utsökningens huvudsakliga uppgift inom bekämpningen av grå ekonomi är att återta den olagliga ekonomiska vinningen.

Tillbaka till början |