Ursprunglig utgivare: JM

Gäldenärens skyddade belopp justeras från början av nästa år

Publicerad 25.11.2014

Det skyddade beloppet som lämnas till gäldenären vid utmätning av lön i utsökningen höjs vid ingången av år 2015. Justeringen på 0,4 procent baserar sig på förändringen i folkpensionsindexet.

Efter höjningen uppgår utsökningsgäldenärens skyddade belopp till 22,69 euro per dag (höjning 0,10 euro). Utöver detta ska gäldenären få behålla 8,14 euro per dag per familjemedlem som han eller hon försörjer (höjning 0,03 euro). Det skyddade beloppet per månad för en ensamstående person är således 680,70 euro (höjning 3,00 euro). Om gäldenären har en familjemedlem som han eller hon försörjer är det skyddade beloppet 924,90 euro per månad (höjning 3,90 euro).

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Kari Liede, tfn 02951 50210

Bilagor

Nyckelord

utsökning, skyddade belopp
Tillbaka till början |