Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Cirka 149 000 gäldenärers skatteåterbäring utmättes i år

Publicerad 3.12.2014

I år gjordes sammanlagt cirka 149 000 utmätningar av skattåterbäringar. Det sammanlagda beloppet uppgick till cirka 56 miljoner euro.

Detta är cirka fem procent av hela årets indrivningsresultat för utsökningsväsendet. Det sammanlagda indrivningsresultatet för i år uppskattas uppgå till ungefär en miljard euro.

Antalet utmätningar ökade med 6000 men det kom fem miljoner euro mindre till utsökningen jämfört med året innan. Skatteåterbäringar utmäts för att täcka alla slags fordringar i utsökningsindrivningen. Dessa är bland annat offentliga avgifter, böter, underhållsbidrag och andra privaträttsliga fordringar. Obetalda skatter kvittas i allmänhet mot skatteåterbäringar redan före utmätning.

Enligt Skatteförvaltningen betalades skatteåterbäring till sammanlagt 3,3 miljoner personer och den sammanlagda summan av återbäringar uppgick till 2,2 miljarder euro. Skatteåterbäringen var genomsnitt 658 euro. Således blev endast några procent av återbäringarna föremål för utmätning.

Tillbaka till början |