Svara på oikeus.fi-webbplatsens användarenkät

Publicerad 7.9.2015

Justitieförvaltningens webbplats oikeus.fi förnyades i fjol. Vi vill utveckla webbplatsen till att bättre motsvara användarnas behov. Berätta vad du tycker och tänker om webbplatsen genom att svara på vår användarenkät.

Justitieförvaltningens webbplats oikeus.fi förnyades i fjol. Berätta vad du tycker om webbplatsen genom att svara på användarenkäten. Enkätsvaren används för att utveckla webbplatsen till att bättre motsvara användarnas behov.

Enkäten besvaras anonymt och svaren behandlas konfidentiellt. Att fylla i enkäten tar mindre än tio minuter.

Du hittar enkäten på framsidan på adressen oikeus.fi och på rättshjälpens, åklagarväsendets, domstolarnas och utsökningens startsidor. Du kan också gå direkt till enkäten via länkarna i slutet av sidan. Enkäten är öppen fram till den 12 oktober 2015.

Tack på förhand för dina svar!

Ytterligare upplysningar: informatör Eija Mikkonen, tfn 02951 50420

Användarenkäten