Ursprunglig utgivare: JM

Förslag om främjande av användningen av elektroniska pantbrev ute på remiss

Publicerad 12.10.2015
Man vill främja användningen av elektroniska pantbrev. Enligt ett förslag som beretts vid justitieministeriet ska alla pantbrev som utfärdas för nya inteckningar i fortsättningen ges enbart i elektronisk form, och elektroniska pantbrev ska inte heller längre ändras till skriftlig form.

Lagutkastet med förslag till ändring av jordabalken är som bäst ute på remiss. Ändringen motiveras med att den ska effektivisera inskrivningsmyndigheternas och på lång sikt även kreditgivarnas verksamhet, när man i allt större omfattning övergår från att behandla skriftliga pantbrev till elektroniska tillvägagångssätt.

Bestämmelserna om elektroniska pantbrev i jordabalken trädde i kraft år 2013. Enligt bestämmelserna kan inteckningssökanden välja att få pantbrevet i antingen skriftlig eller elektronisk form. Ett skriftligt pantbrev kan ändras till ett elektroniskt på ansökan, men på samma sätt kan även ett elektroniskt pantbrev ändras till ett skriftligt.

När lagen stiftades antog man att banker och andra betydande kreditgivare snabbt övergår till att använda enbart elektroniska pantbrev. Detta har dock inte skett.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Pekka Pulkkinen, tfn 02951 50224, e-post: fornamn.T.efternamn@om.fi

Nyckelord

inteckning, jordabalken
Tillbaka till början |