Ursprunglig utgivare: JM

Rättsblogg: Från advokater för fattiga till chattande rättsbiträden

Publicerad 1.12.2015

Regeringsrådet Merja Muilu vid justitieministeriet skriver om riktlinjerna för utvecklingen av rättshjälpen. Finlands offentliga rättshjälpsverksamhet som finansieras med skattemedel började för 130 år sedan. Nu utvecklas rättshjälpen i snabb takt bland annat genom att utnyttja digitalisering. Samtidigt förbereds också reformen av rättshjälpsbyråernas organisationsstruktur och ordnas rättshjälp för asylsökande.

I rättshjälpsverksamheten ligger tyngdpunkten på möjligheterna att lösa tvister i ett så tidigt skede som möjligt.
- Detta kan göras bland annat genom att utveckla rådgivningen och medlingstjänsterna. Målet är att utveckla rådgivningen så att den bättre än för närvarande beaktar olika livssituationer och individuella behov. Det ska bland annat vara lättare att övergå från en tjänst till en annan, till exempel från webbrådgivning till telefon- eller distansservice eller till ett personligt besök.

Enligt Merja Muilu har klienternas erfarenheter av distansservice varit mycket positiva.
- Målet är att man inom den närmaste framtiden kan använda sin egen dator eller surfplatta för att diskutera rätthjälps- och intressebevakningsfrågor. Nästa år ska det göras ett försök med ett "webbrättsbiträde" som kan chatta med klienten.

Merja Muilu betonar att det är nödvändigt att utnyttja digitaliseringens möjligheter för att kunna producera rättshjälps- och intressebevakningstjänsterna på ett mer effektivt sätt än för närvarande. - På detta sätt kan vi trygga högklassiga tjänster och samtidigt bevara den viktiga mänskliga kontakten som behövs inom rättshjälpen och intressebevakningen.

Läs Merja Muilus Rättsblogg
Nyckelord

rättshjälp
Tillbaka till början |