Rättsväsendets öppet hus –evenemang för att fira 100-årsjubileet av Finlands självständighet

Publicerad 17.10.2017

Domstolarna och utsökningsmyndigheten med rättshjälps- och intressebevakningsdistrikter organiserar evenemang i samarbete med bland annat ekonomiska och skuldrådgivningen som en del av justitieministeriets Finland 100-jubileumsår evenemang på olika håll i Finland på Europeiska civilrättsdagen den 25 oktober eller kring denna tidpunkt i oktober–november. Evenemangen varierar efter ort.

Ämbetsverken som arrangerar evenemangen informerar lokalt om evenemangsdetaljerna.

Vanda tingsrätt
Konvaljvägen 21, 01300 Vanda: öppet hus den 25 oktober kl. 10-14.
Läs mer på Vanda tingsrättens webbsida (på finska).

Rovaniemi hovrätt och tingsrätten vid Rovaniemi hovrätts domkrets

20.10.2017 Rovaniemi hovrätt

20.10.2017 Lapplands tingsrätt
Läs mer på Lapplands tingsrättens webbsida (på finska).

20.10.2017 Uleåborgs tingsrätt
Läs mer på Uleåborgs tingsrättens tingsrättens webbsida (på finska).

25.10.2017 Ylivieska-Raahe tingsrätt

31.10.2017 Kemi-Tornio tingsrätt

10.11.2017 Kainuu tingsrätt

Domstolarna i Vasa (Vasa hovrätt, Vasa förvaltningsdomstol och Österbottens tingsrätt) håller 25 oktober 2017 öppet hus och ordnar ett festseminarium

Vasa hovrätt, Hovrättsesplanaden, Strandgatan öppnar 25.10.2017 sina dörrar för allmänheten kl. 9.00-12.00.

Vasa förvaltningsdomstol och Österbottens tingsrätt i Vasa tingshus, Korsholmsesplanaden 43 öppnar 25.10.2017 sina dörrar för allmänheten kl. 12.00-14.00.

Domstolarna hedrar på eftermiddagen 25.10 jubileumsåret med ett festseminarium på Skafferiet Ritz, Kyrkoesplanaden 22A, Vasa. Tillställningen börjar kl. 15.00.

Läs mer på Vasa hovrättens webbsida

Vasa hovrättens webbsida

Vasa hovrättens webbsida

Tavastehus förvaltningsdomstol, Egentliga Tavastlands tingsrätt, Egentliga Tavastlands utsökningsverket, Egentliga Tavastlands rätthjälpsbyrå, Egentliga Tavastlands intressebevakningsbyrå och Ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen 25.10.2017 kl 13–16

Arvi Kariston katu 5, Tavastehus
Läs mer på Tavastehus förvaltningsdomstolens webbsida

Norra Karelens tingsrätt 20.10.2017 kl 9.00-12.00

Pykäläkuja 1, Joensuu
Läs mer på Norra Karelens tingsrätts webbsida

Utsökningsverken och rättshjälps- och intressebevakningsdistrikter organiserar evenemang i samarbete med bland annat ekonomiska och skuldrådgivningen.

Läs mer på Utsökningens webbplats


År 2017 fyller det självständiga Finland 100 år. Det är Finlands stora år som firas i enlighet med dess tema tillsammans. Under jubileumsåret skapas handlingar, upplevelser och program. Jubileumsåret är närvarande i hela Finland och under året 2017. Genom handlingar betraktas Finlands 100 år av självständighet, nutiden och framtiden. Läs mera: suomifinland100.fi