Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Privatpersoner kan nu se sina utsökningsuppgifter via nättjänsten

Publicerad 5.3.2018

Inom utsökningen har nya e-tjänster öppnats under februari. De förbättrar avsevärt informationsflödet mellan utsökningens kunder och utsökningsmyndigheten och gör det lättare att sköta ärenden.

Gäldenärer och borgenärer har nu tillgång till sina egna uppgifter och sina ärenden som indrivs genom utsökning. Gäldenärer har också hittills kunnat ta en utskrift av sina ärenden i e-tjänsten och begära uppgifter om sig av utsökningsverket. I den nya tjänsten kan man se sina egna utsökningsärenden via servicekanalen på ett mer helhetsmässigt sätt vid en tidpunkt som passar en bäst.

I den inledande fasen är det endast möjligt för fysiska personer, dvs. enskilda medborgare, att använda den nya tjänsten.

Gäldenärer kan via tjänsten se bl.a. uppgifter om sig själva, dvs. namn, kontaktinformation, kontonummer, pågående utsökningsärenden och skuldsaldo. Tjänsten visar också de senaste betalningarna samt de betalade beloppen för de olika skulderna. Tjänsten visar också en lista över personens alla utsökningsärenden, dvs. också avslutade ärenden.

Också de som sökt utsökning kan se på sina egna uppgifter och få fram mer detaljerad information om såväl pågående som avslutade ärenden; till exempel åtgärder som vidtagits i ett utsökningsärende samt betalade belopp för de olika skulderna.

E-tjänsterna fortsätter att utvidgas nästa år

Att kunna se sin egen utsökningsinformation är det första steget i utvecklingen av mer omfattande e-tjänster i samband med omstruktureringen av utsökningen. I år är målet att ta fram fler elektroniska tjänster. I framtiden kan man via tjänsten också exempelvis betala sina skulder och hålla kontakt med utmätningsmannen.

Utsökningens e-tjänster är tillgängliga via justitieförvaltningens e-tjänst på adressen asiointi.oikeus.fi. Tjänsten kan användas på svenska, finska och engelska. Inloggning i tjänsten sker antingen med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

I den tjänst som redan funnits har man också kunnat söka utsökning och en gäldenär göra olika ansökningar. I tjänsten kan man också beställa intyg från utsökningsregistret. Arbetsgivare som fått betalningsförbud kan med betalningsförbudsräknaren räkna ut det månatliga belopp som dras av från lönen och redovisas till utsökningen.

Användarna av tjänsten kan skicka åsikter och kommentarer om tjänsten via servicekanalen på sidan Ge respons. Servicen utvecklas och förbättringar görs utifrån användarnas respons.

Mer information:

applikationsexpert Hanna Lammi

utvecklingschef Mari Männistö

Tillbaka till början |