Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Samarbete ska få bukt på skuldproblemen – Riksfogdeämbetets seminarium samlade ihop aktörer

Publicerad 4.5.2018

Skuldproblemen och anteckningarna om betalningsstörningar har varit på uppåtgående i vårt samhälle. Hur ska man genast lyckas bryta den onda spiralen med nya skuldsatta och få i synnerhet ungdomar att hantera sin penninganvändning innan deras liv helt domineras av bekymmer med ekonomi och pengar? Bland annat detta diskuterades vid ett seminarium anordnat av Riksfogdeämbetet i Helsingfors den 26 april.

Förra året inledde utsökningen, ekonomi- och skuldrådgivningen samt rättshjälpen ett samarbete på olika håll i Finland under temat tillsammans i Finland 100-anda. Vid det aktuella seminariet var också FPA, Garanti-Stiftelsen samt bostads- och socialmyndigheter från huvudstadsregionens kommuner representerade.

Utsökningen har redan lång erfarenhet av samarbete med intressentgrupper och myndigheter, i synnerhet i kampen mot den grå ekonomin. En liknande modell skulle kunna tillämpas på intressentgruppssamarbetet gällande skuldsättning och ekonomihantering.

Seminariet diskuterade vad man skulle kunna göra bland myndigheter och andra aktörer för att stävja skuldproblemen och var man bäst skulle kunna få hjälp. Riksfogdeämbetet fick tack för att ha ordnat tillställningen. Att känna till andras verksamhet hjälper till att hitta rätt samarbetspartner.

Vid samarbetsseminariet presenterade de olika organisationerna sin verksamhet. Seminariet visade att det finns ett omfattande nätverk av aktörer inom området, att möjligheterna till samarbete är många och att det också finns en vilja att utveckla samarbetet.

Ytterligare information: ledande förvaltningsfogde Veikko Minkkinen, Riksfogdeämbetet

Tillbaka till början |