Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Utsökningsverken använder endast rikstäckande konton

Publicerad 18.6.2018

Alla utsökningsverk tog 1.1.2018 i bruk gemensamma rikstäckande konton. Samtidigt avslutades utsökningsverkens konton för tjänstemedel samt konton för betalningsförbud som användes tidigare. Betalningar som gjorts till utsökningsverkens konton under årets början har omdirigerats till gemensamma konton. Omdirigeringen från de gamla kontona upphör 28.6.2018.

I fortsättningen ska alla betalningar till utsökningen endast göras till de rikstäckande kontona för utsökningsmedel. Betalningar gjorda till de gamla kontona returneras till betalarens konto. Betalarna ska också alltid använda referensnummer i sina betalningar.

De nya kontonumren finns på betalningsuppmaningar som skickats till utsökningskunder, på fakturor och på betalningsförbud för återkommande betalningar som skickats till utbetalare av löner och andra förmåner under år 2018.

Mottagare är Utsökningsväsendet, utsökningsmedel
kontonumret för kontot för tjänstemedel: FI61 5000 0120 3927 16

Kontonumret för betalningsförbud för utbetalare av löner och andra förmåner är
FI39 5000 0120 3927 24.

Mer information:

- ansvarig utmätningsman
- betalningsrörelsens kundtjänst, tfn 029 56 65140
- betalningsrörelsechef Elli Ahonen, Riksfogdeämbetet, tfn 029 56 65196