Ursprunglig utgivare: Riksåklagarämbetet

Åklagarväsendets webbplatser förnyas – svara på användarenkäten!

Publicerad 7.8.2018

Förnyelsen gäller Riksåklagarämbetets webbplats vksv.fi och åklagarväsendets webbplats oikeus.fi/syyttaja. Du kan berätta din åsikt om båda webbplatserna. Enkätsvaren används för att utveckla webbplatsen till att bättre motsvara användarnas behov.

Enkäten besvaras anonymt och svaren behandlas konfidentiellt. Att fylla i enkäten tar ungefär fem minuter. Enkäten är öppen fram till den 31 augusti.

Enkäten finns på webbplatserna vksv.fi och oikeus.fi/syyttaja eller du kan gå direkt till enkäten via länken nedan:

Svara på enkäten här

Tack för ditt deltagande!


Ytterligare upplysningar:
kommunikationsexpert Tanja Lahti, förnamn.k.efternamn@oikeus.fi, tfn 029 562 0829

Tillbaka till början |