Tingsrättsnätverket förnyas i början av nästa år

Publicerad 19.11.2018

Strukturreformen av tingsrätterna träder i kraft i början av nästa år. Efter reformen finns det 20 tingsrätter. Syftet med reformen är att säkerställa tingsrätternas funktionsförmåga även i framtiden.

I reformen ska Esbo och Västra Nylands tingsrätter, Mellersta Österbottens och Österbottens tingsrätter, Uleåborgs och Ylivieska-Brahestads tingsrätter samt Kemi-Torneå och Lapplands tingsrätter slås samman. Dessutom sammanslås Östra Nylands, Tusby och Vanda tingsrätter och en del av domkretsen för Hyvinge tingsrätt samt Egentliga Tavastlands tingsrätt och en del av domkretsen för Hyvinge tingsrätt.

Från början av nästa år finns det således tingsrätter i Björneborg, Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Mariehamn, Rovaniemi, Seinäjoki, S:t Michel, Tammerfors, Tavastehus, Uleåborg, Vanda, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

Tingsrätterna har i fortsättningen verksamhetsställen på 36 orter. Utöver tingsrätternas 20 administrativa kanslier finns det separata kanslier i Hyvinge, Karleby, Kemi och Ylivieska. Separata sammanträdesplatser finns det dessutom i Borgå, Enare (Ivalo), Kauhava, Kittilä, Kuusamo, Nurmes, Nyslott, Raseborg, Raumo, Salo, Sodankylä och Utsjoki.

Ändringarna i tingsrättsnätverket påverkar också hovrätternas domkretsar och hos vilken hovrätt ändring i avgöranden som en tingsrätt meddelat ska sökas. I fortsättningen överförs de nordliga kommunerna i Hyvinge tingsrätt, Hausjärvi, Loppi och Riihimäki från domkretsen för Helsingfors hovrätt till domkretsen för Åbo hovrätt. Domkretsen för nuvarande Västra Nylands tingsrätt överförs från domkretsen för Åbo hovrätt till domkretsen för Helsingfors hovrätt.

Från ingången av 2019 ska också domkretsindelningen av de ärendegrupper som koncentrerats till vissa tingsrätter ses över. Detta gäller ärenden som rör sjörätt, grupptalan, utsökningsbesvär, företagssanering och militär rättegång.

Dessutom centraliseras behandlingen av summariska tvistemål från september 2019 till Birkalands, Egentliga Finlands, Helsingfors, Kymmenedalens, Lapplands, Uleåborgs, Ålands, Österbottens och Östra Nylands tingsrätter. Med summariska tvistemål avses bl.a. sådana ostridiga fordringsmål som tingsrätten avgör i skriftligt förfarande.

Målet med reformen är att stärka tingsrättsnätverkets struktur så att tillgången till rättsskydd och en högklassig rättskipning kan tryggas även i framtiden. Syftet med de ändringar som nu ska göras är att skapa ett effektivt och geografiskt sett tillräckligt täckande nätverk av verksamhetsställen där tingsrätternas arbetsmängd och resurser kan fördelas effektivare och jämnare än i nuläget.

Ytterligare upplysningar:
projektchef Jyrki Määttä, tfn 02956 49743, fornamn.efternamn@om.fi

Mer information om strukturreformen och centraliseringen av vissa ärendegrupper

Tingsrätternas domkretsar (pdf, 0.62 Mt)

Tingsrätter från 2019 (pdf, 0.15 Mt)