Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Antalet tingsrätter som handlägger utsökningsbesvär minskar till nio

Publicerad 5.12.2018

Antalet tingsrätter som handlägger utsökningsbesvär minskar i början av år 2019 från 14 till 9. Denna ändring träder i kraft i och med tingsrättsreformen. Ändringen gäller åtgärder och beslut som görs från och med 1.1.2019.

Från och med början av år 2019 handläggs utsökningsbesvär av Ålands, Helsingfors, Västra Nylands, Uleåborgs, Birkalands, Österbottens, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands och Egentliga Finlands tingsrätter.

1) Domkretsen för Ålands tingsrätt omfattar domkretsen för Ålands tingsrätt (landskapet Åland);

 • Landskapsfogdeämbetet på Åland: ingen förändring

2) Helsingfors tingsrätts domkrets omfattar Helsingfors tingsrätts domkrets (Helsingfors);

 • Utsökningsverket i Helsingfors: ingen förändring

3) Västra Nylands tingsrätt omfattar Östra Nylands och Västra Nylands tingsrätters domkretsar;

 • Utsökningsverket i Västra Nyland: i fortsättningen handläggs besvären av Västra Nylands tingsrätt
 • Utsökningsverket i Östra Nyland och Mellannyland: i fortsättningen behandlas besvären av Västra Nylands tingsrätt

4) Uleåborgs tingsrätts domkrets omfattar domkretsarna för Kajanalands, Lapplands och Uleåborgs tingsrätter;

 • Utsökningsverket i Kajanaland: ingen förändring
 • Utsökningsverket i Lappland: i fortsättningen handläggs besvären av Uleåborgs tingsrätt
 • Utsökningsverket i Länsi-Pohja: i fortsättningen handläggs besvären av Uleåborgs tingsrätt
 • Utsökningsverket i Uleåborgsregionen: ingen förändring
 • Utsökningsverket i Brahestadsregionen: ingen förändring

5) Birkalands tingsrätts domkrets omfattar Egentliga Tavastlands och Birkalands tingsrätts domkrets;

 • Utsökningsverket i Birkaland: ingen förändring
 • Utsökningsverket i Egentliga Tavastland: ingen förändring

6) Österbottens tingsrätts domkrets omfattar Södra Österbottens, Mellersta Finlands, Österbottens och Satakunta tingsrätters domkretsar;

 • Utsökningsverket i Södra Österbotten: ingen förändring
 • Utsökningsverket i Mellersta Österbotten och Österbotten: ingen förändring
 • Utsökningsverket i Mellersta Finland: i fortsättningen handläggs besvären av Österbottens tingsrätt
 • Utsökningsverket i Satakunta: i fortsättningen handläggs besvären av Österbottens tingsrätt

7) Norra Savolax tingsrätts domkrets omfattar Södra Savolax, Norra Karelens och Norra Savolax tingsrätters domkretsar;

 • Utsökningsverket i Södra Savolax: ingen förändring
 • Utsökningsverket i Norra Karelen: ingen förändring
 • Utsökningsverket i Norra Savolax: ingen förändring

8) Päijänne-Tavastlands tingsrätts domkrets omfattar Södra Karelens, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands tingsrätters domkretsar;

 • Utsökningsverket i Södra Karelen: i fortsättningen handläggs besvären av Päijänne-Tavastlands tingsrätt
 • Utsökningsverket i Kymmenedalen: i fortsättningen handläggs besvären av Päijänne-Tavastlands tingsrätt
 • Utsökningsverket i Päijänne-Tavastland: ingen förändring

9) Egentliga Finlands tingsrätts domkrets omfattar Egentliga Finlands tingsrätts domkrets;

 • Utsökningsverket i Egentliga Finland: ingen förändring
Tillbaka till början |