Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Cirka 159 000 skatteåterbäringar utmättes i år

Publicerad 20.12.2018

I år gjorde utsökningsverken sammanlagt cirka 159 000 utmätningar av skatteåterbäringarna. Det sammanlagda beloppet uppgick till cirka 76 miljoner euro.

Beloppet från skatteåterbäringar är cirka sju procent av hela årets indrivningsresultat för utsökningsväsendet. Det sammanlagda indrivningsresultatet för i år uppskattas uppgå till cirka 1,090 miljarder euro.

Enligt Skatteförvaltningen betalades skatteåterbäring till sammanlagt 3,6 miljoner personer och den sammanlagda summan av återbäringar uppgick till cirka 2,9 miljarder euro. Skatteåterbäringen var i genomsnitt 820 euro.

Skatteåterbäringar utmäts för att täcka alla slags fordringar i utsökningsindrivningen. Dessa är bland annat offentliga avgifter, böter, underhållsbidrag och andra privaträttsliga fordringar. Obetalda skatter kvittas i allmänhet mot skatteåterbäringar redan före utmätning.

Tillbaka till början |