Användningsområdet för förvandlingsstraff för böter utvidgas 2021

Publicerad 28.3.2019

Möjligheten att använda förvandlingsstraff för böter utökas. Om en person upprepade gånger gör sig skyldig till likartade förseelser, ska bötesbrottet i framtiden behandlas i domstol.

Reformen träder i kraft den 1 januari 2021 då ändringarna i polisens och justitieförvaltningens informationssystem blir klara.

Om polisen eller åklagaren har förlagt en person minst sex bötestraff för likartade förseelser som begåtts inom ett år, ska den sjunde förseelsen behandlas i domstol. Då kan bötesstraffet förvandlas till fängelse om böterna inte kan drivas in.

Kvoten för förvandling av dagsböter ändras så att fyra obetalda dagsböter motsvarar en dag i fängelse. För närvarande motsvarar tre dagsböter en dag i fängelse. Maximilängden för förvandlingsstraff sänks från 60 till 40 dagar i fängelse.

När riksdagen godkände lagändringarna förutsatte den bland annat att regeringen utreder möjligheterna att utveckla och utöka placeringen av personer som dömts till förvandlingsstraff i missbrukarvård i en anstalt utanför fängelset.

Avsikten är att ändringarna stadfästs vid presidentföredragningen i morgon på fredag.

Ytterligare upplysningar: Mirja Salonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 019, fornamn.efternamn@om.fi

Statsrådets beslutsmaterial: https://valtioneuvosto.fi/paatokset/valtioneuvoston-yleisistunto (på finska)