Tiina Kukkonen-Suvivuo, Pasi Kumpula och Raimo Ahola blir direktörer för Domstolsverkets avdelningar

Publicerad 22.11.2019

Domstolsverkets direktion har beslutat att utnämna Tiina Kukkonen-Suvivuo till direktör för förvaltningsavdelningen, Pasi Kumpula till direktör för utvecklingsavdelningen och Raimo Ahola till direktör för ekonomiavdelningen fr.o.m. den 1 januari 2020.

Politices magister Tiina Kukkonen-Suvivuo är kundrelationsdirektör vid HAUS kehittämiskeskus Oy. Hon har varit tjänstledig från sin tjänst som personal- och förvaltningsdirektör vid inrikesministeriet sedan 2017. Tidigare har hon arbetat som direktör vid HAUS, som personalchef vid inrikesministeriet samt som överinspektör, projektchef och planerare vid justitieministeriet.

Tjänsten söktes av 44 personer inom utsatt tid.

Vicehäradshövding och juris kandidat Pasi Kumpula är utvecklingschef för justitieministeriets AIPA-projekt. Före det har han arbetat som tingsdomare vid Helsingfors tingsrätt och föredragande vid högsta domstolen.

Tjänsten söktes av 42 personer inom utsatt tid.

Förvaltningsmagister Raimo Ahola är ledande sakkunnig vid justitieministeriet. Han har också arbetat som planeringschef, överinspektör och planerare vid justitieministeriet.

Tjänsten söktes av 44 personer inom utsatt tid.

Mer information: Riku Jaakkola, Domstolsverkets blivande överdirektör, justitieministeriet, tfn 02951 50077, fornamn.p.efternamn@om.fi