Pilvi Isotalus utnämnd till kommunikationschef vid Domstolsverket

Publicerad 14.11.2019

Domstolsverkets direktion har beslutat utnämna Pilvi Isotalus till tjänsten som kommunikationschef med tillträde den 1 januari 2020.

Filosofie magister Pilvi Isotalus har sedan 2015 varit kommunikationschef vid Brottspåföljdsmyndigheten. Tidigare har hon arbetat som kommunikationschef vid Riksåklagarämbetet, kommunikationsexpert vid Helsingfors polisinrättning, webbinformatör och EU-informatör vid justitieministeriet samt kommunikationsplanerare vid Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO. Hon har också arbetat som journalist för Etelä-Suomen Sanomat, för Satakunnan Kansa vid redaktionen i Helsingfors och för Helsingin Sanomat.

Tjänsten söktes av 51 personer inom utsatt tid.

Mer information: Riku Jaakkola, ledande sakkunnig, justitieministeriet, tfn 02951 50077, fornamn.p.efternamn@om.fi