Anu Koivuluoma blir chef för stödet för domstolar samt samhällsrelationer vid Domstolsverket

Publicerad 13.12.2019  Uppdaterad 18.12.2019

Domstolsverkets direktion har beslutat utnämna Anu Koivuluoma till chef med ansvar för stödet för domstolar samt samhällsrelationer från och med den 1 januari 2020.

Vicehäradshövdingen och juris magister Anu Koivuluoma är specialsakkunnig vid justitieministeriet. Hon har tidigare tjänstgjort som förvaltningsrättsdomare vid Östra Finlands förvaltningsdomstol samt som föredragande vid förvaltningsdomstolen och som förvaltningschef.

Tjänsten söktes av 38 personer inom utsatt tid.

Ytterligare information: Riku Jaakkola, Domstolsverkets blivande överdirektör, justitieministeriet, tfn 02951 50077, fornamn.p.efternamn@om.fi