Ursprunglig utgivare: Oikeus.fi / Ulosotto

Juhani Toukola blir riksfogde för det nya Utsökningsverket

Publicerad 8.5.2020

Republikens president har i dag utnämnt juris kandidat Juhani Toukola till riksfogde för den femårsperiod som börjar den 1 december 2020.

Riksfogde Juhani Toukola Bild: Susanna Manu

Toukola har varit riksfogde sedan 2010. Han arbetade som utsökningsdirektör 2006–2009 och dessförinnan som häradsfogde och ledande häradsfogde.

Utsökningsväsendet reformeras den 1 december 2020. Utsökningsväsendets centralförvaltning och de nuvarande 22 utsökningsverken sammanförs, och det nya Utsökningsverket blir en riksomfattande myndighet. Centralförvaltningen finns i huvudsak i Åbo. Centralförvaltningen sköter uppgifter inom administration, juridik, utveckling och styrning.

"Utnämningarna för utsökningens strukturreform har nu kommit igång. Vi har ett fint tillfälle att vara med om att bygga en ny utsökningsorganisation, som motsvarar visionen om rättvis, serviceinriktad, effektiv och ekonomisk utsökning i samhället. Utsökningen är en viktig och nödvändig del av rättsvården och dess tjänstemän experter, vilkas välmående och förmåner skall också tryggas. Reformen förutsätter ännu mycket arbete, men för mig ser framtiden ljus ut eftersom jag vet att med bra gäng klarar man sig även detta. Jag är också tacksam för förtroendet jag har fått", konstaterar Juhani Toukola.