Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Ändringar i ansökan om utsökning fr.o.m. 1.12.2020

Publicerad 1.7.2020

Ansökningsförfarandet för utsökning ändras 1.12.2020 så att en person som utöver yrkesmässig indrivning och ett offentligt samfund kan lämna in en utsökningsansökan till utsökningen endast elektroniskt.

En utsökningsansökan som lämnas in på ett annat sätt behandlas inte, såvida det inte är möjligt att upprätta en ansökan elektroniskt på grund av till exempel tekniska anslutningsproblem. Elektroniska meddelanden gäller även för svar på saldoförfrågan avseende utsökningsärenden i passivregistret.

Med elektronisk ansökan avses ansökan om utsökning antingen i utsökningens e-tjänst eller som informationssystemsökande. Utsökningens e-tjänst finns på adressen: https://asiointi2.oikeus.fi/ulosotto. Mer information om att ansöka om utsökning som en informationssystemsökande hittar du här (på finska).

Utsökningens organisation ändras 1.12.2020. Riksfogdeämbetet och 22 utsökningsverk sammanslås till det riksomfattande Utsökningsverket.