Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Utnämningar till enheten för gemensamma tjänster vid Utsökningsverket som inleder sin verksamhet den 1 december 2020

Publicerad 10.7.2020

Till tjänsten som servicedirektör i ledningen för enheten har utnämnts marknadsdomstolens kanslichef, ekonomie doktor Minna Mattila.

Tradenom Ira Vanhakartano blir chef för registratorskontoret och tradenom Mari Vihriälä blir kundtjänstchef. Till tjänsterna som byråchef har utnämnts områdesvis till Södra Finland tradenom Päivi Mölsä, till Västra Finland ekonomie magister Eija Sookari, till Inre Finland förvaltningsmagister Kaisu Järvenperä, till Östra Finland merkonom Marju Komulainen och till Norra Finland studentmerkonom Tero Rojola.

Enheten Gemensamma tjänster har hand om registrering av utsökningsärenden, dokumenthantering, betalningsrörelse, kundtjänst samt stöduppgifter i samband med utsökningsförsäljningar och övriga verkställighetsåtgärder.