Ekonomi- och skuldrådgivningen erbjuder nu också e-tjänster

Publicerad 1.10.2020

Ekonomi- och skuldrådgivningen är tillgänglig också via en e-tjänst på webben. Tjänsten med låg tröskel är riktad till privatpersoner och har tagits i bruk av den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen vid 13 rättshjälpsbyråer. Målet är att i ett senare skede utvidga servicen till hela landet.

Via e-tjänsten för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning får personkunder avgiftsfri handledning i problem med den personliga ekonomin eller skuldproblem. E-tjänsten är avsedd för privatpersoner samt för yrkesutövare och näringsidkare som bedriver företagsverksamhet i liten skala.

E-tjänsten fungerar i synnerhet som den första kontakten, varefter servicen beroende på kundens behov och önskemål fortsätter elektroniskt, per telefon, som distansservice eller som personliga möten.

Den elektroniska ärendehanteringstjänsten pilottestades vid fyra rättshjälpsbyråer i våras och fick ett gott emottagande. Såväl kunderna som personalen har varit nöjda med e-tjänsten. Servicen vidareutvecklas utifrån den respons som fåtts. Nu utvidgas e-tjänsterna till att omfatta nio nya orter.

Du uträtta dina ärenden via e-tjänsten vid följande rättshjälpsbyråer:

 • Birkalands rättshjälpsbyrå
 • Egentliga Finlands rättshjälpsbyrå
 • Helsingfors rättshjälpsbyrå
 • Kymmenedalens rättshjälpsbyrå
 • Lapplands rättshjälpsbyrå
 • Mellersta Finlands rättshjälpsbyrå
 • Norra Karelens rättshjälpsbyrå
 • Norra Savolax rättshjälpsbyrå
 • Raumo rättshjälpsbyrå
 • Södra Savolax rättshjälpsbyrå
 • Villmanstrands rättshjälpsbyrå
 • Västra Nylands rättshjälpsbyrå
 • Östra Nylands rättshjälpsbyrå

Den elektroniska ärendehanteringstjänsten utvidgas senare till hela landet, och tas då i bruk vid alla rättshjälpsbyråer i Finland.

Mer information:

Maaria Rubanin, regeringsråd, tfn 0295 150 140, fornamn.efternamn@om.fi

Läs mer om e-tjänsten