Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Utsökningsverket inleder sin verksamhet 1.12.2020

Publicerad 28.10.2020

Vår organisation förnyas. De nuvarande 22 utsökningsverken och Riksfogdeämbetet sammanslås 1.12.2020 till ett nytt ämbetsverk, Utsökningsverket.

Efter reformen kommer utsökningens verkställighetsuppgifter som tidigare skötts av de lokala utsökningsverken och landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland att skötas av Utsökningsverket.

Största delen av utsökningens indrivning av penningfordringar sköts fr.o.m. 1.12.2020 elektroniskt på verksamhetsenheten för basverkställighet, vilket förutsätter inte att man träffar gäldenärerna.

Utsökningsverkets fem regionala verksamhetsenheter för omfattande verkställighet ansvarar i sina egna områden bland annat för försäljningen av utmätt egendom samt övriga mer krävande verkställighetsuppgifter. Krävande uppgifter som förutsätter myndighetssamarbete sköts även av den nationella verksamhetsenheten för specialverkställighet. Utsökningsverket kommer även att ha en enhet för gemensamma tjänster till stöd av ämbetsverkets verksamhet.

Uppgifter som berör förvaltning, utveckling och styrning samt juridiska frågor som tidigare sköttes av Riksfogdeämbetet och utsökningsverken kommer att överföras till Utsökningsverkets centralförvaltning.

Ändringen påverkar utsökningens ärendehanteringstjänster i månadsskiftet november–december

Ändringen förutsätter inte några särskilda åtgärder av våra kunder. Vi ber kunderna emellertid att beakta, att ändringen förorsakar ett avbrott i våra e-tjänster. Under avbrottet har inte heller tjänstemännen tillgång till systemet, varför vi inte kan ge någon information per telefon. Vi informerar om avbrotten på utsökningens e-tjänst samt på externa webbplatser. På samma gång byter vi bank.

Utsökningens verksamhetsställen förblir desamma

Utsökningens nuvarande 64 verksamhetsställen förblir desamma även efter reformen. Ärenden kan skötas på utsökningens verksamhetsställen under deras öppettider. Verksamhetsställenas kontaktuppgifter och öppettider finns på webbplatsen under punkten Kontaktuppgifter.

På den här sidan hittar du information om hur ändringen påverkar utsökningsväsendets verksamhet.