Ändring i landskapsindelningen ändrar domstolarnas domkretsar 1.1.2021

Publicerad 31.12.2020

Statsrådet fattade 29.8.2019 beslut om ändringar i landskapsindelningen, vilka träder i kraft vid ingången av 2021. Kommunerna hade själva föreslagit byte av landskap till statsrådet.

Tingsrätternas och förvaltningsdomstolarnas domkretsindelning följer i regel landskapsindelningen. När en kommun överförs till ett annat landskap överförs den också ofta till en annan domstols domkrets.

1.1.2021 träder följande ändringar i kraft:

Heinävesi: överförs från domkretsen för Södra Savolax tingsrätt till domkretsen för Norra Karelens tingsrätt.

Jorois: övergår från domkretsen för Södra Savolax tingsrätt till domkretsen för Norra Savolax tingsrätt.

Itis: överförs från domkretsen för Kymmenedalens tingsrätt till domkretsen för Päijänne-Tavastlands tingsrätt.

Kuhmois: övergår från Mellersta Finlands tingsrätts domkrets till Birkalands tingsrätts domkrets.

Storkyro: överförs från domkretsen för Österbottens tingsrätt till domkretsen för Södra Österbottens tingsrätt.

När det gäller förvaltningsdomstolarna inverkar landskapsindelningen på domkretsen för Tavastehus förvaltningsdomstol, dit Itis överförs från domkretsen för Östra Finlands förvaltningsdomstol.

Ytterligare upplysningar om saken fås hos domstolen.