Tjänstekollektivavtal

Tjänstekollektivavtalshandlingarna är ämbetsverks - och inrättningsspecifika samt förvaltningsområdesspecifika preciserande tjänstekollektivavtalshandlingar.

Rättshjälpsbyråernas och utsökningsväsendets gällande preciserande tjänstekollektivavtalshandlingar jämte bilagor finns i länkarna nedan som pdf-filer. De ursprungliga undertecknade versionerna kan vid behov begäras till påseende från justitieministeriets registratorskontor.

Handlingarna får inte publiceras utan justitieministeriets tillstånd.

Rättsväsendets allmänna avtalsområde

Preciserande tjänstekollektivavtal gällande rättsväsendets allmänna avtalsområde [pdf, 459.0 kt]

Underteckningsprotokoll [pdf, 940.2 kt]

Rättsbiträden

Preciserande tjänstekollektivavtal gällande lönen för offentliga rättsbiträden [pdf, 283.4 kt]

Underteckningsprotokoll [pdf, 489.0 kt]

Utmätningsmän

Preciserande tjänstekollektivavtal gällande lönen för utmätningsmän [pdf, 616.8 kB]

Underteckningsprotokoll [pdf, 559.5 kB]

Utsökningsöverinspektörerna

Preciserande tjänstekollektivavtal om lönesystemet för utsökningsöverinspektörerna [pdf, 611.2 kt]

Underteckningsprotokoll utsökningsöverinspektörerna [pdf, 499.5 kt]

Domstolsväsendet

Domstolsväsendets tjänstekollektivavtal och information om lön

Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndighetens tjänstekollektivavtal och information om lön

Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndighetens tjänstekollektivavtal och information om lön (på finska)

Information om tjänste- och arbetsvillkor på finansministeriets webbplats

Publicerad 18.1.2022