Skuldsaneringsärenden

Ansökningen

Anvisningar för ifyllande av en ansökan om skuldsanering (pdf, 0.18 Mt) Ansökan on skuldsanering. Blankettversion 1 (pdf, 0.27 Mt) Ansökan om skuldsanering. Blankettversion 2 (pdf, 0.26 Mt) Förteckning över A-skulder (pdf, 0.1 Mt) Förteckning över B-skulder (pdf, 0.1 Mt) Förteckning över C-skulder (pdf, 0.16 Mt) Förteckning över borgenärer (pdf, 0.57 Mt) Inkomstutredning för näringsidkare (pdf, 0.16 Mt) Utredning över avslutad företagsverksamhet (pdf, 0.08 Mt)

Andra skuldsaneringsblanketter

Betalningsprogram för skuldsanering för privatpersoner (pdf, 0.5 Mt) Yrkande på tilläggsprestation (pdf, 0.06 Mt) Redovisning för tilläggsprestation 2011 (pdf, 0.86 Mt) Redovisning för tilläggsprestation 2012 (pdf, 0.89 Mt)
 
Publicerad 15.2.2019